Henkilötietolain  10 §:n mukainen henkilörekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kotiisi.fi verkkokauppa
Jokilevonkatu 5, 32700 HUITTINEN
puh.040 322 7822

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tapani Hellman
Jokilevonkatu 5,     32700 HUITTINEN
puh. 0400 179 588

Rekisterin nimi
Kotiisi.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakaspalvelun ylläpitäminen ja kehittäminen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja kaupankäynnin analysointiin sekä tilastointiin.

Rekisterin tietolähteet
Asiakkaan itsensä antamat tiedot kaupanteon/tilauksen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Rekisteröityneiden verkkokauppa-asiakkaiden kohdalla rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki ja salasana.
Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot sekä myyjätiedot.

Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle tai EU:n/ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteröidyt tiedot sekä oikeus pyytää korjaus virheellisiin tietoihin. Molemmissa tapauksissa on otettava yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Suoramarkkinointikieltoa haluavan on otettava yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Siihen on pääsy vain niillä verkkokaupan henkilöstön jäsenillä, joilla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Pääsy tietojärjestelmään on rajoitettu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteri on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä suojauskeinoilla.